Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2018

mymindmylife
6410 c618 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
3335 52d3 390
Reposted fromsarazation sarazation vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
5575 c813 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
1191 0316 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
3305 897c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
mymindmylife
4180 36d7 390
Reposted fromcathandcat cathandcat vianewbeginning newbeginning
mymindmylife

Oni się Ciebie boją. Nie za bardzo wiedzą co mają z tobą robić. Jesteś trochę za obrotna i trochę za pewna siebie. Ci chłopcy, bo przecież nie mężczyźni, dobrze sobie zdają sprawę, że bez nich u boku ty dalej dasz sobie świetnie radę. W ich oczach nie jesteś ani trochę słodka ani trochę niezdarna ani nieporadna. Po prostu Ciebie się nie da uratować z żadnej opresji i nie bardzo jak się da być księciem na białym koniu, superbohaterem. Nie chcesz udawać damy w opałach, ale powiedziałaś mi kiedyś, że nie chcesz być też dla kogoś matką w związku. Chcesz śmiałych decyzji, ogarniętego życia i pewności. Chcesz,żeby ktoś w końcu przejął choć na chwilę kontrolę.

— Autor Nieznany
mymindmylife
mymindmylife
mymindmylife
Reposted fromshakeme shakeme vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
0453 2ecb 390
Reposted fromSkydelan Skydelan vianewbeginning newbeginning
mymindmylife

Wróć do mnie, bo nie jestem spokojna
bez Ciebie,

bo nie jestem bezpieczna
bez Ciebie,

bo nie jestem
bez Ciebie.

— O. - "Wróć do mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
mymindmylife
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. "Pokolenie Ikea Kobiety"
Reposted frompanikea panikea vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
7668 afc9 390
Reposted fromchceuciec chceuciec vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
Wybaczenie to zapach, który fiołek zostawia na stopie, która go zdeptała"
— Mark Twain
mymindmylife
mymindmylife
8302 7d65 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vianewbeginning newbeginning
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl