Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

mymindmylife
8182 d5cc 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vianewbeginning newbeginning
4797 3585 390
Reposted fromsunlight sunlight vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
9850 0269 390
Reposted fromtoft toft vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx vianewbeginning newbeginning
2941 d5f0 390
Reposted fromfreakish freakish viapeasorela peasorela

April 23 2017

mymindmylife
mymindmylife
6474 5f69 390
Reposted frompesy pesy vianewbeginning newbeginning

April 22 2017

mymindmylife
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
mymindmylife
mymindmylife
mymindmylife
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaevuszka evuszka
mymindmylife
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaevuszka evuszka
mymindmylife
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
6590 b2a7 390
mymindmylife
7914 20a7 390
mymindmylife
8128 8e89 390

unfactuated:

ocea:

theadorabletwo:

got the lace game on #laceup

more here.

more like this here, babe x

Reposted fromtosiaa tosiaa vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
7795 7a85 390
Reposted fromdusix dusix vianewbeginning newbeginning
8267 0c7c 390
Reposted fromamatore amatore vianewbeginning newbeginning
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl