Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

mymindmylife
5362 36ae 390
Reposted fromthesmajl thesmajl viajasnaa jasnaa
mymindmylife
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viajasnaa jasnaa
mymindmylife
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajasnaa jasnaa
mymindmylife
3316 e244 390
Reposted fromnezavisan nezavisan vianiiks niiks

May 09 2018

mymindmylife
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajasnaa jasnaa
mymindmylife
Prawo dotyku
Dotyk to jeden z najsilniejszych przejawów miłości, burzący mury i umacniający Wasz związek. Dotknąć kogoś to dotknąć jego duszy. Dlatego, gdy jest nam źle, jesteśmy obrażeni, mówimy „nie dotykaj mniej”. Przytulaj człowieka, którego kochasz tak często, jak jest to możliwe. Trzymajcie się za ręce. Kiedy dotykamy kogoś z czułością, zmienia się nasza fizjologia oraz fizjologia dotykanej osoby. Zmniejsza się poziom hormonów stresu, odpręża się system nerwowy, zwiększa się odporność, polepsza się stan emocjonalny. Dlatego brak 8 przytuleń dziennie skazuje nas na różne choroby.
Reposted fromHekate81 Hekate81 vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
Reposted fromshakeme shakeme vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
5104 6992 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianewbeginning newbeginning
6151 1643 390
mymindmylife
1834 0eab 390
Reposted frombe-yourself be-yourself viajasnaa jasnaa
mymindmylife
Daj sobie czas. I jak to mówią: nie decyduj w złości i nie obiecuj w szczęściu. 
— Martyna Senator
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viajasnaa jasnaa
mymindmylife
mymindmylife
6585 438e 390
Reposted frommoai moai vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
6410 c618 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
3335 52d3 390
Reposted fromsarazation sarazation vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
5575 c813 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
1191 0316 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
3305 897c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
mymindmylife
4180 36d7 390
Reposted fromcathandcat cathandcat vianewbeginning newbeginning
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl