Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

mymindmylife
4622 abbc 390
mymindmylife
4624 fc7b 390
mymindmylife
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viajasnaa jasnaa
mymindmylife
Wchodząc w interakcję z drugim człowiekiem, musimy pamiętać, że wnosi on do związku swoje nawyki, przyzwyczajenia i własne wyobrażenia, które wcale nie muszą współgrać z naszymi.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viapeasorela peasorela
mymindmylife
5324 1890 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vianiiks niiks
mymindmylife
mymindmylife

June 10 2018

mymindmylife
5362 36ae 390
Reposted fromthesmajl thesmajl viajasnaa jasnaa
mymindmylife
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viajasnaa jasnaa
mymindmylife
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajasnaa jasnaa
mymindmylife
3316 e244 390
Reposted fromnezavisan nezavisan vianiiks niiks

May 09 2018

mymindmylife
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajasnaa jasnaa
mymindmylife
Prawo dotyku
Dotyk to jeden z najsilniejszych przejawów miłości, burzący mury i umacniający Wasz związek. Dotknąć kogoś to dotknąć jego duszy. Dlatego, gdy jest nam źle, jesteśmy obrażeni, mówimy „nie dotykaj mniej”. Przytulaj człowieka, którego kochasz tak często, jak jest to możliwe. Trzymajcie się za ręce. Kiedy dotykamy kogoś z czułością, zmienia się nasza fizjologia oraz fizjologia dotykanej osoby. Zmniejsza się poziom hormonów stresu, odpręża się system nerwowy, zwiększa się odporność, polepsza się stan emocjonalny. Dlatego brak 8 przytuleń dziennie skazuje nas na różne choroby.
Reposted fromHekate81 Hekate81 vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
Reposted fromshakeme shakeme vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
5104 6992 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianewbeginning newbeginning
6151 1643 390
mymindmylife
1834 0eab 390
Reposted frombe-yourself be-yourself viajasnaa jasnaa
mymindmylife
Daj sobie czas. I jak to mówią: nie decyduj w złości i nie obiecuj w szczęściu. 
— Martyna Senator
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viajasnaa jasnaa
mymindmylife
mymindmylife
6585 438e 390
Reposted frommoai moai vianewbeginning newbeginning
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl