Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

mymindmylife
7225 8f27 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajasnaa jasnaa
mymindmylife
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viajasnaa jasnaa
0247 2233 390
Reposted frommaking-love making-love viajasnaa jasnaa
mymindmylife
9053 d76c 390
8283 0a70 390
Reposted fromerial erial viajasnaa jasnaa
mymindmylife
1235 eabe 390
mymindmylife
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak

March 19 2017

mymindmylife
Kobiety więdną od słów bez pokrycia.
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromimpulsivee impulsivee vianewbeginning newbeginning
mymindmylife

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
mymindmylife

March 11 2017

mymindmylife
Cellulit u mojej kobiety jest jak wgniecenie na moim aucie. Może nie wygląda to ładnie, ale to jest moje auto i jest ono najlepsze na świecie.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss vianoooowak noooowak
mymindmylife
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy vianoooowak noooowak
mymindmylife
2303 1953 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viamy-whole-world my-whole-world
mymindmylife
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
mymindmylife
Pomyślałem, jak niewiele mogę jej zaoferować, a jak dużo od niej oczekuję.
— Carlos Ruiz Zafon - Cień Wiatru
Reposted fromautunno autunno viamy-whole-world my-whole-world

March 10 2017

mymindmylife
2827 416b 390
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaevuszka evuszka
mymindmylife
7971 1e90 390
Reposted fromtulele tulele vianewbeginning newbeginning
2817 6e41 390
Reposted fromsoplica soplica vianewbeginning newbeginning
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl