Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

mymindmylife
6635 f09f 390
Reposted frommyrla myrla vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
mymindmylife
5995 13ff 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
6566 20b0 390
Reposted fromoutoflove outoflove vianewbeginning newbeginning
6051 058c 390
Reposted fromdivi divi vianiiks niiks

September 18 2017

mymindmylife
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
mymindmylife
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane vianewbeginning newbeginning
9457 c857 390
Reposted fromamatore amatore vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
0752 fa9d 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
To, czego boimy się najbardziej, jest z reguły tym, co właśnie powinniśmy zrobić.
— Ralph W. Emerson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiiks niiks
mymindmylife
mymindmylife
Reposted frommeren meren vianiiks niiks
mymindmylife
Podobno nie wszystko można odzyskać. I nie każde niebo można naprawić.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromaletodelio aletodelio viajasnaa jasnaa
mymindmylife
Reposted frombluuu bluuu vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
Kiedy znajdziesz osobę, z którą chcesz spędzić resztę życia, chcesz, aby zaczęło się to natychmiast.
— Kiedy Harry poznał Sally - '''skazanie'''
Reposted fromnonecares nonecares vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
mymindmylife
8147 e48b 390
Reposted frompesy pesy vianewbeginning newbeginning

August 31 2017

mymindmylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl