Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

9153 3df1 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianiiks niiks
mymindmylife
5136 f5c8 390
Reposted fromkimik kimik vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
mymindmylife
mymindmylife
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
mymindmylife
To dla niego. To dla niego chcę być piękniejsza, chudsza, bardziej radosna, opiekuńcza. To dla niego dbam o każdy skrawek mojego ciała i duszy, żeby leżąc obok niego czuć jego wzrok pełen zachwytu i miłości. Żeby chciał żebym była jego już do końca, żeby był dumny, że jestem jego. 
Reposted fromtruustme truustme vianewbeginning newbeginning
mymindmylife

July 30 2017

mymindmylife
7100 5b5c 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianiiks niiks
mymindmylife
mymindmylife
1356 54b7 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viajasnaa jasnaa
5047 5c1d 390
Reposted fromtosiaa tosiaa vianewbeginning newbeginning
mymindmylife
mymindmylife
Reposted frombluuu bluuu vianiiks niiks
mymindmylife
A ja przecież wcale nie chcę tak wiele. Ciepłego wiatru, piegów, których nie cierpię, krótkich sukienek, kapeluszy i lekkich butów. Spoglądania na świat zza szkieł okularów przeciwsłonecznych. Chcę czytania książek na kocyku, wesołej muzyki, która wreszcie zacznie pasować do otoczenia. Otwartych okien i zapachu lata, takiego, który pierwszy raz ma szansę nie kojarzyć się ze smutkiem. Bycia sama, ale z nim obok. Słuchania muzyki, śpiewania w samochodzie, wygłupiania się. Nawet tańca, chociaż przecież nie tańczę. Tworzenia z niedoskonałych chwil idealnych wspomnień, bo perfekcjonizm jest nudny, liczą się uczucia. Nowych doświadczeń. Silnych emocji.
Cztery Wieki Później
mymindmylife
0869 d712 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajasnaa jasnaa
mymindmylife
Dokończ jakąś sprawę. Nie wiem co miałoby to być. Ale bez względu na to, czy to niedokończona dyskusja z tatą, nienamalowany obraz czy kosz pełen ubrań do prasowania. Nie ma to znaczenia. Dokończenie czegoś sprawi, że poczujesz ulgę. I będziesz mógł zrobić więcej dla siebie. Zakończyć inne sprawy.
mymindmylife
9053 d76c 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl